De term ‘libellen’ wekt soms enige verwarring. De orde der libellen (orde Odonata) bestaat namelijk uit twee onderorden: de juffers (onderorde Zygoptera, hetgeen ‘gelijkvleugeligen’ betekent) en de ‘echte’ libellen (onderorde Anisoptera, hetgeen ‘ongelijkvleugeligen’ betekent). De ‘echte’ libellen worden meestal echter kortweg libellen genoemd. Op mijn website worden alle libellensoorten getoond, dus zowel de juffers als de (echte) libellen.

Bron: https://www.vlinderstichting.nl/libellen/alles-over-libellen/libel-of-juffer